Bolesti chrbtice neprestávajú? ani rehabilitácia ba ani infúzna liečba neboli úspešné, absolvuje cielenú liečbu, a to priamo na miesto obtiaž. Pokiaľ chceme predísť operácii a užívanie liekov a cvičenie je nekonečné, nechajte sa vyšetriť našim špecialistom na chrbtice a po zhodnotení podstúpime veľmi úspešnú obstrekovú terapiu pod kontrolou rontgenu a priamo do centra obtiaž. Táto vysoko úspešná obstreková liečba je najmodernejšou nekrvavou metódou, ktorá za použitia rôznych protizápalových preparátov v závislosti od stupňa poškodenia umožňuje až úplnú úľavu od obtiaž. Absolútna kontrola vpichu pod rontgenom zabezpečí presnú aplikáciu liečiva a predíde komplikáciám.

Nebojte sa operácie. Aj operácie chrbtice môžu byť bezpečné a vysoko efektné. Najčastejšou príčinou na operácie z minirezu sú ´vyskočenia platničiek´. Operácia vyžaduje len pár nocí v nemocnici a po následnej rehabilitácii sú obtiaže preč. Jej efekt je až prekvapivý a pooperačné návrat obtiaž po dodržaní našich pravidiel je zriedkavý.

Pokiaľ máte ale bolesti spôsobené poškodením stavca jeho kolapsom pri osteoporóze alebo zlomenine, je vypĺňanie stavcov kostným cementom tiež úspešné a robí sa z malého rezu. Pobyt v nemocnici je len krátkodobý a úľava od bolesti ako aj prevencia zhoršovania stavu je evidentná. Tento zdravotný problém neznesie odklad a treba ho riešiť po dôkladnej príprave a absolvovaní našich vyšetrení v primeranom čase.

Diagnózy
Operácie

• Rednutie kostí – osteoporóza

• Zlomeniny stavcov

• Vyskočenie platničky

• Deformity chrbtice a skolióza

• Bolesti chrbtice

• Bolesti chrbtice a vyskočenie platničky – nukleoplastika

• Kompresívne zlomeniny stavcov a vertebroplastika

• Operácia platničiek z malého rezu

• Operácie platničiek štandardným spôsobom

• Vypĺňanie zlomenín stavcov pri osteoporóze (pri rednutí kostí)

• Stabilizácia zlomenín

• Nukleoplastika

• Vertebroplastika

Magnetic resonance

 • získajte podrobný pohľad do vášho vnútra v rekordne krátkom čase na špecializovanom MR prístroji
 • využite nadštandardné služby nášho pracoviska
 • a ešte získate možnosť konzultácie popisu vyšetrenia s našimi odborníkmi
 • ŽIADANKA na vyšetrenie – vyplní lekár

Najpresnejšie priestorové zobrazenie mäkkých tkanív vyšetrovanej lokality, teda priami pohľad do vnútra bez rezania a s maximálnou presnosťou.

Najmodernejšie prístroje sa už úzko špecializujú na konkrétny druh vyšetrenia a preto sila magnetického pola nie je mierou najkvalitnejšieho výsledku vyšetrenia.

Najnovší špecializovaný prístroj magnetickej rezonancie je jedinečný svojho druhu zameraný na zobrazenie meniskov, väzov, chrupaviek, medzistavcových platničiek, ako aj opuchom kostí, zmien svalov, šliach a ostatných mäkkých tkanív.

Jedinečný je aj svojou možnosťou zobrazovania určitých lokalít v pohybe, čo umocňuje zobrazovaciu hodnotu vyšetrenia.

Naše špecializované zariadenie magnetickej rezonancie umožňuje aj vyšetrenie pacientov po operáciach, prípadne implantáciach s použitím moderných titanových materiálov.

Najdôležitejšou a najvyššou hodnotou vyšetrovania na našom zariadení, je priama konfrontácia ortopéda, operatéra s laborantom pracujúcim na danom prístroji a s lekárom popisujúcim výsledky vyšetrenia. Táto unikátna spolupráca napomáha k spresneniu výsledkov vyšetrenia a tým k úspechom v liečbe.

Ponúkame:

NADŠTANDARDNÉ doplnkové SLUŽBY pri vyšetrenímagnetickou rezonanciou (MR):

 1. Termín vyšetrenia do 2 pracovných dní od objednania
 2. Odborný popis výsledku vyšetrenia do 2 pracovných dní
 3. Rýchla telefonická konzultácia výsledku vyšetreniaMR s našim ortopédom- špecialistom
 4. Rýchle zaslanie informatívneho výsledku vyšetrenia e-mailom na žiadosť pacienta alebo lekára
 5. Rýchle stanovenie termínu na osobnú konzultáciu s našim špecialistom - ortopédom a jeho odbornéstanovisko k výsledku vyšetrenia MR, a to v prípade nutnosti operačného riešenia alebo hroziacej komplikácie
 6. Organizácia ďalšieho bezplatného MR vyšetrenia v prípade potreby spresnenia výsledkov na žiadosť lekára
 7. Vyhotovenie administratívnych podkladov na akékoľvek ďalšie vyšetrenia potrebné na spresnenie výsledku vyšetrenia MR, a to pri osobnej konzultácii s našim špecialistom
 8. Záruka poskytnutia vyšetrenia MR na základe žiadanky vystavenej lekárom aj v prípade, že Vaša zdravotná poisťovňa má len obmedzenú zmluvu na druh alebo počet vyšetrení MR

Lekár na telefóne
+421 903 699 669
Volajte alebo SMS

Ordinačné hodiny

pondelok 08:00 - 16:30
utorok 08:00 - 17:00
streda 08:00 - 16:00
štvrtok 08:00 - 17:00
piatok 08:00 - 12:00